sugrūsti

sugrūsti
3 sugrū́sti tr. 1. sutrinti, sumalti: Sugrū́sk pipirų mėsai užbarstyti Jnš. Sugrūsk cukraus svečiams Rt. Pelus sugrū́stus geriau žąsis lesa Dglš. ^ Aš tave parakan sugrū́siu Alv. 2. sumušti: Kad nepavirstų ir nosies sau nesugrūstų J. Jis du langus vakar sugrū́do . Musia apsnūdo, nosį uodui sugrūdo Aln. | refl. tr.: Vaike, griūsi ir nosį susigrū́si Alk. 3. įveikti: Visus priešus mes sugrūsim Kel1895,58. 4. sugabenti, suvežti: Gerai, kad dar prieš patį lietų sugrū́dom rugius Srv. 5. suvaryti, suginti: Galvijus sugrū́dau gurban Rk. 6. sukišti, sukimšti: Sugrūdo žąsis tarbon ir eina Ds. | Juozui viską sugrū́do – ir namus, ir pinigus, o šitiem nieko Rdm. | Reikalauja, kad eilutės (knygose) nebūtų sugrūstos viena ant kitos V.Kudir. Baisiai sugrū́stas (tankus) jo raštas, negali suskaityt Skr. | Sugrūstos kalbos esi (greitai, tankiai kalbi) Ggr. | refl. tr., intr.: Jis priėjo, susigrūdęs kumščias į kelnių kišenius . | Arklys susgrū́do (įklimpo) sniegan Ml. | Ji įsispraudė tarp kieme susigrūdusių moterų . | Štai visi susigrūda į suolus P.Cvir. Jie visi susigrūdo į miestą Lzd. Dabar visi darbai susigrū́do į krūvą Up. \ grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; įgrūsti; išgrūsti; nugrūsti; pagrūsti; pargrūsti; pergrūsti; pragrūsti; prigrūsti; sugrūsti; užgrūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sugrūsti — 1 sugrūsti žr. sugrusti: Grūste sugrūdau, t. y. liūdna tapau J. Ir sugrūdo skindama, graudžiai verkė pindama KlvD48. grūsti; įgrūsti; pagrūsti; sugrūsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugrusti — sugrùsti intr. susigraudinti: Sugrudo verkti jauna mergelė KlvD409. Sugrùdo mergai širdis Skr. Sugrudo jos širdelė, rieda krenta ašarėlės J.Jabl. Jau sugrudau balnodamas, graudžiai verkiau išjodamas JV478. Jo balselis klusniai trapus, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugrūsti — vksm. Nusimóvė pir̃šines ir sugrūdo į kišẽnę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sumušti — sumùšti, sùmuša, sùmušė 1. tr. suteikti skausmo smūgiais, apkulti: [Onelės] nugarėlė ir šonai – viena mėlynė – kaip obuolys sumušta Žem. Tas nurėdė, sumùšo Kin. Kaip varno plunksną jį sumušo LTR. Atavežė sùmuštą kai obuolį OG415. Vienus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sausakimšai — sausakimšai̇̃ prv. Šimtai̇̃ žmonių̃ bùvo sausakimšai̇̃ sugrūsti̇̀ į gyvuliniùs vagonùs ir išvežti̇̀ iš tėvỹnės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antgrūsti — 3 antgrūsti (ž.) 1. tr. primesti: Vokyčiai antgrūdo mums dar kelis savo kareivius Slnt. 2. refl. užeiti, atsigrūsti: Dar paskesniai antsigrūdę tenai kitos tautos S.Dauk. grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrūsti — 3 apgrūsti tr. 1. aptrinti: Biškį miežius putrai apgrūsk J. Apgrūdo avižas ir paliko, dabar man reikės baigti grūsti Kp. 2. aptrypti, apimti, apdaužyti: Kelias (sniego) apgrūstas – eit kažne kap gerai Lp. Dar jūs vežimą aptrankykit, apgrūskit (po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrūsti — 3 atgrūsti tr. 1. atmušti, nuvarginti: Atgrūdau kojas, daugiau jau neisiu Arm. 2. refl. atsidirbti grūdant: Eik tu pagrūsk salietrą, mes jau atsigrūdom Kair. 3. nuvaryti, atginti: Milicija vos atgrūdo žmonis nu gaisro Varn. 4. atvaryti: Savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • boblaižis — sm. (1) 1. grūstuvis bulvių košei grūsti: Paduok boblaižį, reikia bulves sugrūsti Rs. 2. Rs menk. pasileidęs vyras …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūsti — 3 grūsti, da ( džia K), do ( dė) tr. 1. trinti, smulkinti, malti: Aš grūdu kruopas Skp. Su grūdekliu (krušekliu) grūdžiu aš grūdus J. Grūsk kanapius su kruštuviu J. Miežius grūsti K. Grucė grūsti nuobodus darbas Ukm. Eik košę grūsti Skr. Kanapių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”